Spørsmål og svar (kunde)

VENI Metering har installert fjernavleste timesmålere hos alle abonnenter. Verdiene samles inn og kontrolleres fortløpende.

Ordningen er norsk-svensk og er til for å gi støtte til utbygging av ytterligere fornybar energi.

Selve elsertifikatet utstedes til kraftprodusenter som produserer fornybar energi som således kan omsette sertifikatene på kraftbørsen.
Det er NVE som forvalter ordningen i Norge og kraftleverandørene er pålagt å kjøpe inn elsertifikater på vegne av sluttbruker og viderefakturerer dette via strømregningen.
For mer info se https://www.nve.no/energiforsyning-og-konsesjon/elsertifikater/

Eller se regjeringens egen infoside om elsertifikat:
https://www.regjeringen.no/no/tema/energi/fornybar-energi/elsertifikater1/id517462/

Ja! Det er svært viktig at du bruker riktig KID på betalingen, slik at betalingen går inn på ditt abonnement. Har du flere enn ett abonnement, vil det ikke være mulig å bruke samme KID på innbetalingene.

Din måler har et serienummer som kalles målernr. Det unike punktet en måler er plassert på, får et eget målepunktID. Denne vil være den samme selv om måleren byttes. Skal du ha kraft fra annen kraftleverandør, må du oppgi målepunktID til den nye leverandøren.

Nettleie forbruksavgift er en avgift som går direkte til staten.

Du får en faktura fra din kraftleverandør for selve kraften og en faktura fra VENI Metering for nettleien, som er transporten av strøm til deg.

Fakturaen vil være deg i hende om lag to uker etter hver fakturaperiode.

VENI Metering sender faktura månedlig.

Så snart du vet at du ikke får betalt innen fristen, tar du kontakt med oss i VENI Metering. Du kan spørre oss om mulighet for å utsette eller dele fakturaen. Tar du ikke kontakt før forfallsdato, vil det bli pålagt purregebyr.

Diversebeløp på fakturaen du mottar kan være fakturagebyr, forsinkelsesrente, purregebyr, stenge- eller gjenåpningsgebyr. Forskudd fremkommer også som diversebeløp.

Om du mottar papirfaktura, påløper det fakturagebyr.

Hvis du ikke betaler en faktura innen forfall, for eksempel hvis du får betalingsutsettelse, vil det påløpe en forsinkelsesrente. Forsinkelsesrenten vil komme på en senere faktura.

Om vi må sende ut et skriftlig inkassovarsel grunnet for sen betaling, vil det påløpe et purregebyr som faktureres på en senere faktura.

Ved stenging og senere gjenåpning av anlegg som er stengt på grunn av manglende betaling, påløper stenge- og gjenåpningsgebyr.

Din innbetaling var ikke registrert på det tidspunkt vi produserte vår betalingspåminnelse. For selv å sjekke om vi har registrert din innbetaling kan du logge deg inn på VENI Metering sin web-portal med kundenr og PIN-kode som du finner på fakturaen. Velg ”Faktura” i menyen til venstre, og du får fram en liste over fakturaer. Trykk på ”+” til høyre for den fakturaen du har fått purring på. Dersom den er registrert betalt hos oss, kommer informasjon om dato vi har mottatt betaling. Ser du at vi har mottatt betaling, kan tilsendt purring bare makuleres.

Nei, det er det ikke anledning til.

VENI Metering har automatisk avlesning av forbruk time for time. Dersom du i dag mottar fortløpende avregning er det ikke mulig å bytte til a konto-fakturering.

Overført beløp kan være:

  • Kreditering av tidligere innbetalte fakturaer
  • Ubetalte fakturaer
  • Beløp på +/- 50 kr
  • Hvis man har blitt fakturert for mye eller for lite

Hvis ikke din eiendomsforvalter har tegnet en fellesavtale for hele bygget kan du selv avtale med en ekstern kraftleverandør om kraftleveranse til din måler. Du må da oppgi målepunktID, kundenavn, adresse og organisasjonsnr./fødselsdato.

VENI Metering tilbyr avtalegiro, dette kan du ordne i din nettbank. Ta kontakt med din bank dersom du trenger mer informasjon om dette.

VENI Metering kan sende faktura elektronisk i EHF-format, b2b filutsendelse, eller pr mail (fakturavarsling) til en oppgitt e-post adr. som en PDF fil.

Etter hver avregning beregner VENI Metering et nytt forskudd for en ny 4-månedersperiode. Den forrige 4-måndedersperioden trekkes fra i sin helhet på linjen ”Tilb.f. forskudd”. Dvs at du som kunde har fått nullet ut det forrige innbetalte forskuddet, og at den sist beregnede er det gjeldende forskuddet for neste 4-månedersperiode.

Årsforbruket kan du finne ved å logge deg inn på Min side med kundenr og PIN-kode som du finner på fakturaen. Velg ”Måler/Forbruk” her finner du forventet årsforbruk, eller du kan gå inn på timeverdier og selv velge periode du vil se et eksakt forbruk for.

VENI Metering fakturerer alle målepunkter etter samme nettariff som lokal netteier. Dersom du ønsker å vite mer om dine nettariffer kan du velge link til aktuell netteier, eventuelt kontakte vår kundeservice for mer informasjon.

Netteier Netteiers hovedside
Agder Energinett AS https://www.aenett.no/
Alta Kraftlag SA https://www.altakraftlag.no/
BKK AS https://bkk.no/
EB Nett AS https://www.eb-nett.no/
Elverum Energi AS https://www.elverumenergi.no/
Energi 1 Follo Røyken AS https://www.energi1nett.no/
Fredrikstad EnergiNett AS https://www.fen.no/
Hafslund Nett https://www.hafslundnett.no/
Istad Nett AS https://www.istadnett.no/
Klepp Energi AS https://www.klepp-energi.no/forsiden
Lier Everk AS https://www.lier-everk.no/
Lyse Elnett AS https://www.lysenett.no/
Nordmøre Energiverk AS https://neasnett.no/
Nord-Østerdal Kraftlag SA https://www.nok.no/
NTE Nett AS https://www.nte.no/index.php/no/
Orkdal Energi AS https://www.orkdalenergi.no/
SFE Nett AS https://www.sfenett.no/
Skagerak Nett AS https://www.skagerakenergi.no/
Sunnfjord Energi AS https://www.sunnfjordenergi.no/
Svorka Energi Nett https://svorkanett.no/
Tafjord Nett AS https://www.tafjordnett.no/
Trønder Energi Nett AS https://tronderenergi.no/
VOKKS AS https://www.vokksnett.no/
Voss Energi AS https://www.vossenergi.no/
MälarEnergi https://www.malarenergi.se/
Fortum https://www.fortum.com/

Sikrer energi til din bedrift