Miljøfokus

Vårt arbeids- og forretningsmiljø

VENI Energy Group har stor fokus på miljø overfor våre kunder og et godt arbeidsmiljø blant ansatte i konsernet.

Vi har sørget for at 40 000 bedriftskunder i Norge, Sverige og Finland har elektrisk kraft produsert fra miljøvennlige kilder. Vi har fokus på å være miljøbevisste i våre innkjøp, og handler opprinnelsesgarantier til våre kunder. Med dette har kundene dokumentasjon på opprinnelse fra miljøvennlige energikilder.

Våre kjerneverdier er kundefokus, engasjement og pålitelighet. Vi jobber hver dag med å bli bedre gjennom våre verdier.

Eneas Services AS og VENI Metering AS er Miljøfyrtårn og har vært sertifisert siden 2007 der vi jobber aktivt med å forbedre oss selv og miljøet. VENI Metering AB, Eneas Services AB og Nordel Energi AB har også blitt SUSA-sertifisert (Svensk Miljöbas) i 2022. Vi er også medlem av Grønt Punkt Norge som setter miljøkrav til våre leverandører og vi bidrar med økonomiske midler til Bellona og Zero sitt arbeide.

I VENI Energy Group ønsker vi å følge den «grønne» tråden i utviklingen av forretning.

Les mer om VENI Energy Group’s ESG (Environmental, Social and Governance) focus

miljøindex Zero Grønt punkt Bellona

Sikrer energi til din bedrift