Miljøfokus

Vårt arbeids- og forretningsmiljø

VENI Energy Group har stor fokus på miljø overfor våre kunder og et godt arbeidsmiljø blant ansatte i konsernet.

Vi har sørget for at 30 000 bedriftskunder i Norge, Sverige og Finland har elektrisk kraft produsert fra fornybare kilder. Vi har fokus på å være miljøbevisste i våre innkjøp, og handler opprinnelsesgarantier til våre kunder. Med dette har kundene dokumentasjon på opprinnelse fra vannkraftproduksjon og eventuelt andre fornybare energikilder.

Våre kjerneverdier er kundefokus, engasjement og pålitelighet. Vi jobber hver dag med å bli bedre gjennom våre verdier.

Eneas Services AS og VENI Metering AS er Miljøfyrtårn og har vært sertifisert siden 2007 der vi jobber aktivt med å forbedre oss selv og miljøet. Vi er også medlem av Grønt Punkt Norge som setter miljøkrav til våre leverandører og vi bidrar med økonomiske midler til Bellona og Zero sitt arbeide.

I VENI Energy Group ønsker vi å følge den «grønne» tråden i utviklingen av forretning.

Les mer om VENI Energy Group’s ESG (Environmental, Social and Governance) focus

miljøindex Zero Grønt punkt Bellona

Sikrer energi til din bedrift