Om VENI Energy Group

Vi sikrer energi for mer enn 40 000 bedrifter over hele Norden

VENI Energy Group er en ledende aktør innen samkjøps- og energitjenester

Følgende selskaper inngår i konsernet:

VENI Energy Group Holding AS

Org. nr. 916 321 058

VENI Energy Group AS

Org. nr. 995 688 913

VENI Metering AS

Org. nr. 980 405 540

VENI Metering AB

Org. nr. 556563-9308

VENI Energia OY

Org. nr. 2840712-8

Eneas Services AS

Org. nr. 898 652 602

Eneas Services AB

Org. nr. 556899-4015

Neras Direkte AS

Org. nr. 986 330 682

Nordel Energi AB

Org. nr. 556755-7284

Sikrer energi til din bedrift