Om VENI Energy Group

Vi sikrer energi for mer enn 48 000 bedrifter over hele Norden

VENI Energy Group er en ledende aktør innen samkjøps- og energitjenester

Norge var først ute med liberalisering av kraftmarkedet i Skandinavia. I 1995 etablerte Thomas Hakavik Norsk Energirevisjon i Drammen. Bakgrunnen for etableringen var at en rekke bedrifter med stort energiforbruk hadde inngått ugunstige avtaler med energileverandører, og ofte ble feilaktig fakturert på grunn av et komplekst nytt regelverk. Selskapet utviklet tjenesten Energirevisjon og behovet for fakturakontrolltjenesten vokste raskt i det liberaliserte kraftmarkedet. Energirevisjonstjenesten har fått refundert flere hundre millioner kroner for sine bedriftskunder i Norge, Sverige og Finland.

1996 var starten på tjenesten Fellesmåling / Måling og Energiadministrasjon av næringsbygg. Konseptet ble basert på en forenkling av administrasjon og tilrettelegging for energieffektiv drift av bygg med flere leietakere, uten merkostnad for byggeier eller leietakere. Tjenesten er i dag markedsledende i Norge og vi drifter energianlegg i over 200 kommersielle næringsbygg i Norden.

I 1999 etablerte selskapet seg i Gøteborg og utvidet tjenestene til Sverige.

I 2007 startet konsernet sitt eget kraftforvaltningsmiljø med navnet Samkjøp, som tok på seg oppgaven med å skaffe best mulig vilkår på kraftleveranse til bedrifter i SMB-markedet. Vi er i dag en ledende aktør i Norden som forvalter mer enn 7 TWh (milliarder kWh) per år.

Sommeren 2016 ble Norvestor største aksjonær i VENI Energy Group. Norvestor er et investeringsfond med hovedsete i Oslo.

I 2016/2017 gjennomførte VENI Energy Group oppkjøp av Enegia Market Services OY i Finland og Enegia Sweden AB i Sverige (“Enegia Market Services”), samt Yrittäjäin Sähkönhankinta i Finland. I januar 2018 endret vi navnet på Enegia Market Services til VENI Energia som en del av navnendringen på konsernet VENI Energy Group.

I august 2021 gjennomførte VENI Energia et oppkjøp av Greene Finland Oy.

VENI Energy Group leverer i dag energitjenester til mer enn 48.000 bedriftskunder i Norden, og håndterer innkjøp av ca. 10 TWh i året.

Følgende selskaper inngår i konsernet:

VENI Energy Topco AS

Org. nr. 929 255 097

VENI Energy Group AS

Org. nr. 916 321 058

Eneas Services AS

Org. nr. 898 652 602

Nordel Energi AB

Org. nr. 556755-7284

VENI Metering AS

Org. nr. 980 405 540

Eneas Services AB

Org. nr. 556899-4015

Neras Direkte AS

Org. nr. 986 330 682

VENI Metering AB

Org. nr. 556563-9308

Nordel Energi AS

Org. nr. 827 561 592

VENI Energia OY

Org. nr. 2840712-8

Sikrer energi til din bedrift