Redusert avgiftssats

Har din bedrift krav på redusert avgift på elektrisk kraft?

Enkelte bedrifter har rett til redusert avgift eller fritak for avgift på elektrisk kraft. Det er bedriften selv som må dokumentere om kriteriene for redusert avgift er oppfylt.

Produksjonsbedrifter kan få redusert sats for avgift på elektrisk kraft på anlegg som brukes til produksjon. Redusert avgiftssats gjelder kun forbruk som benyttes til selve produksjonsprosessen.

Se forskrift om særavgift fra Skatteetaten, www.skatteetaten.no. § 3-12.

I bygg der VENI Metering har ansvar for måling og fakturering vil vi bistå kundene med veiledning og informasjon.

Søk om fritak eller redusert avgift for elektrisk kraft her

Sikrer energi til din bedrift