Åpenhetsloven

Åpenhetsloven – vårt ansvar

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 i Norge og har som formål å fremme respekten for FNs grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i virksomheter. Loven pålegger de berørte virksomhetene en informasjonsplikt og årlige aktsomhetsvurderinger.

VENI Energy Group-konsernet har forankret ansvarlighet for FNs grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sine retningslinjer, og dette ligger til grunn for all virksomhet. Vi er forpliktet til å ivareta dette ansvar overfor alle som blir berørt av vår virksomhet i Norge. Vi forventer at våre datterselskaper, ansatte, forretningspartnere og andre parter som er tilknyttet vår virksomhet, produkter og tjenester, respekterer arbeidsmiljøloven og internasjonalt anerkjente menneskerettigheter.

VENI Energy Group AS er eid av Norvestor Private Equity. Våre norske datterselskaper, Eneas Services AS, Nordel Energi AS og VENI Metering AS, er lokalisert på vårt hovedkontor i Drammen, og Neras Direkte AS drives i Trondheim. Morselskapet VENI Energy Group anses etter Åpenhetsloven som en stor virksomhet, da vilkårene for mor- og datterselskaper betraktes som én enhet.

Gjennom aktsomhetsvurderinger utført av VENI Energy Group i samsvar med OECDs modell for aktsomhetsvurderinger, er det ikke avdekket faktiske brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold. Imidlertid har noen virksomheter i vår leverandørkjede avdekket potensiell risiko for brudd på grunn av produksjon eller operasjon i land eller bransjer med høy risiko.

VENI Energy Group ønsker ikke å medvirke til brudd på menneskerettigheter, uanstendige arbeidsforhold eller andre negative påvirkninger på miljø og arbeidsliv. Vi vil fortsette vårt kontinuerlige arbeid med interne rutiner og oppfølging av leverandørkjeden.

Les vår Aktsomhetsvurdering og fullstendig redegjørelse om arbeidet med Åpenhetsloven:
Åpenhetsloven årsrapport 2022/2023
Åpenhetsloven årsrapport 2023/2024

Hvis du har spørsmål angående vårt arbeid med Åpenhetsloven, grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som ikke besvares i vår årlige redegjørelse, kan innsynsbegjæringer til VENI Energy Group rettes til compliance@venienergy.com. Vennligst spesifiser i e-posten hvilket av våre selskaper henvendelsen gjelder.

Sikrer energi til din bedrift