Måling og Energiadministrasjon (Fellesmåling)

Komplette løsninger for måling og avregning av energiforbruk i kjøpesentre, industriparker, kontorbygg og andre næringsbygg med flere leietakere

Optimal målerstruktur og moderne målerutstyr, fleksible løsninger, god rapportering og oversikt.
Fritar eiendomssjefen fra alle administrasjonsoppgaver forbundet med måling og energi. Drifter energi i ca 300
kommersielle næringsbygg i Norden. Etablert i 1996.

 

HVORFOR?

 • VENI Metering kartlegger ditt næringsbygg og optimaliserer målerstruktur tilpasset utnyttelse, leietakerstruktur og fellesområder.
 • VENI Metering installerer målere, ivaretar måleravlesning og løpende kontroll av strømforbruket i bygget.
 • VENI Metering tar ansvar for fakturering av leietakere, oppgjørsrisiko og tilbyr fordeling av kostnader for fellesstrøm.
 • Driftsansvarlig får full oversikt over strømforbruket og kostnader for alle målepunkt i bygget gjennom ePortalen.
 • VENI Metering kan tilby samfakturering.

 

 

«Vi håndterer alle administrasjonsoppgaver forbundet med energi, måling, fordeling og fakturering»

 

HVORDAN?

 • VENI Metering gjennomfører en befaring av bygget, skreddersyr en løsning, og tar ansvar for installasjon av nye målere, overtagelse av hovedmåler etc.
 • VENI Metering drifter løsningen på vegne av eiendomsbesitter/-forvalter.
 • ePortalen gir driftsansvarlig full oversikt til enhver tid.

DU FÅR

 • Riktig avregning og fakturering av leietakerne i bygget, herunder fordeling av felleskostnader.
 • ePortal for informasjon om målere, forbruk, effekttopper.
 • Full frihet for leietakerne til valg av kraftleverandør.
 • Rask og imøtekommende service – vi kan næringsbygg!

Sikrer energi til din bedrift