Bestilling av nytt målerutstyr

Det er viktig at VENI Metering får informasjon om kunden som skal inn på ny måler fra oppstart. Alle data på ny kunde må være registrert hos VENI Metering straks anlegget er klart og spenningssatt. Dette er ikke mulig å registrere bakover i tid.

Kunde/installatør bestiller utstyr til nytt målepunkt ved å sende følgende skjema til VENI Metering.
Ansvarlig for innsendelse av skjema er utbygger.
Last ned skjema »

Sikrer energi til din bedrift