Nyheter

Eneas Energy med kjernevirksomheten Måling og Energiadministrasjon (Fellesmåling) har endret navn til VENI Metering fra juni 2019.
Selskapet beholder samme org. nummer og fortsetter å levere måling- og avregningstjenester til kunder og forvaltere.

Sikrer energi til din bedrift